Oznámenie o vydaní stavebného povolenia na líniovú inžinierskú stavbu: "Rekonštrukcia plynovodov Prešov- Prostejovská, UO01407, 2019".

21.12.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)