Záväzná čast' Zmien a doplnkov 2017 Územného plánu mesta Prešov - oznámenie o zverejnení.

21.12.2018 / Oznámenia samosprávy

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)