Rozsah hodnotenia k navrhovanému strategickému dokumentu: Stratégia udržatel'ného rozvoj a dopravy mesta Prešov.

04.01.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)