Oznámenie o začatí územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu: PredÍženie kanalizácie a rekonštrukcia vodovodu na ul. Gapl'ova v Prešove.

04.01.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)