Oznámenie o začatí územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu: "2 Viladomy- Pod Šalgovíkom, Prešov".

10.04.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)