Mesto Banská Bystrica - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Mgr. Pavel Pakoš Prešov, 080 01 Prešov.

08.01.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)