Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 2818/19 v k. ú. Prešov.

14.01.2019 / Výrub drevín / krovia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)