Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku a na pozemkoch vo vlastníctve mesta Prešov. Žiadateľ: Atrios s.r.o., Mlynská 7, 040 01 Košice.

15.01.2019 / Výrub drevín / krovia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)