Oznámenie o opakovanej dražbe: Hotel Bélier, Konferenčná miestnosť, suterén Jarková 1, 080 01 Prešov, Dátum a čas konania dražby: 20.02.2019 o 10,30 hod.

17.01.2019 / Dražby

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)