Oznámenie o opakovanej dobrovol'nej dražbe: Miesto konania dražby Mestský úrad Prešov- zasadacia miestnosť, Jarková 26, 080 01 Prešov, Dátum konania dražby 07.02.2019, Čas konania dražby 11,00 hod.

18.01.2019 / Dražby

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)