Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Informácia o začatí konania: vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na pozemku vo vlastníctve obce Župčany. Žiadateľ: Obec Župčany, Župčany 95, 080 01. Pozemok, na ktorom drevina/dreviny rastie/rastú: parc. č. KNC 204 v k. ú. Župčany.

29.01.2019 / Výrub drevín / krovia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)