Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na pozemku vo vlastníctve obce Malý Šariš. Žiadateľ: Obec Malý Šariš, Malý Šariš 104, 080 01. Pozemok, na ktorom drevina/dreviny rastie/rastú: parc. č. KNC 606/1 v k. ú. Malý Šariš.

30.01.2019 / Výrub drevín / krovia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)