Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Jaroslav Chovanec, nar. 1967, bytom Prešov.

10.04.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)