Oznámenie o začatí stavebného konania: Hobby Park Prešov - Obchodný dom Retail 1 - "SO 102 Parkoviská, zásobovacie a pešie plochy" .

01.02.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)