Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia na líniovú inžinierskú stavbu: "Prešov_ Vranovská- 0031KO".

01.02.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)