Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: HlMATEX spol. s r.o.Naposledy sídlo/pobyt: Šafárikova 5944/ 30, 080 01 Prešov.

10.04.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)