Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby: "Zmena v užívaní časti rodinného domu Pod kamennou baňou č. 81 s odstavnou plochou na pozemkoch KN-C-651/7/1, 6517/2, 6518, 6574/12, 6574/13, KÚ Prešov".

05.02.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)