Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej- ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 08.02.2019.

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

08.02.2019 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        .. ~ 
. \' ; . ~>'' ; : . 'tf 
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného 
bytu na ulici K Starej tehelni k 08.02.2019 
Poradové Evidenčné číslo lzbovitosť 
číslo 
l 2 3 
1. 1218191979012018 
l 
2. 1010191651412018 
l 
3. 121319/976612018 
l 
4. 1170185912018 
l 
s. 172881353212016 
l 
6. 1545041102312018 
l 
7. 15493311107912018 
l 
8. 1550471503812018 
l 
9. 1552871708412018 
l l 
10. 15573811263912017 
l l 
ll. 1572091979912018 
l 
12. 16207111153112018 
l 
13. 1751431153812018 
l 
14. 1807761295212018 
l 
15. 49941130112019 
l 
16. 5830134412019 
l 
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomnéHe('r:' -'h 
bytu na ul. Sabinovskej-ul. Majakovského k 
08.02.2019 
Poradové Evidenčné číslo lzbovitose 

íslo 
l 2 3 
1. 15510311210712018 
l 
2. 15568311500412018 
l 
3. 15740911987412008 
l 
4. 15877411566012018 
l 
s. 1599861257112016 
l 
6. 1604241603012017 l 
7. 160612173781207 
l 
8. 16256211599312018 
l l 
9. 16294811006212017 
l l l 
10. 17211911431612018 
l l 
11. 17306411108112018 
l 
12. 73711278412018 l 
13. 3350159912019 
l 
14. 37871115512019 
l 
15. 80171202912019 
l 
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomp,~,q,,o~, 
bytu na ulici Antona Prídavka k 08.02.2019 
Poradové Evidenčné číslo lzbovitosť 
číslo 
1 2 3 
1. 173064/11081/2018 
l 
2. 176394/15801/2018 
l 
3. 73711278412018 
l 
4. 1181/16680/2018 
l l 
5. 3350/59912019 
l 
6. 37871115512019 
l 
7. 155103/1210712018 
l 
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie 
nájomného bytu na ul. Arm. gen. 
Svobodu k 08.02.2019 
Poradové 
Evidenčné číslo Jzbovitosť 
číslo 
l 
1. 14944811431512018 
l 
2. 12887811549512017 
l 
3. 14038611248312018 
l 
4. 24961106412018 
l 
s. 11381911264312017 
l 
6. 15455311359412018 
l 
7. 17464611668212018 
l 
8. 17682711589812018 
l 
9. 17941111502312013 
l 
10. 37871115512019 
l 
11. 79681202212019 
l 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)