Oznámenie o začatí územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu: "Chodník ul. Pod Táborom- k Poliklinike".

08.02.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)