Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky: volby@presov.sk

08.02.2019 / Voľby

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)