Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky: volby@presov.sk

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

08.02.2019 / Voľby

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

         
 
D^dKWZaKs 
 
njǀĞƌĞũŸƵũĞĞ-ŵĂŝůŽǀƷĂĚƌĞƐƵŶĂĚŽƌƵēĞŶŝĞ?]}??] 
o vydanie hlasovacieho preukazu 
ƉƌĞǀŽűďLJƉƌĞnjŝĚĞŶƚĂ^ůŽǀĞŶƐŬĞũƌĞƉƵďůŝŬLJ͕ 
ŬƚŽƌĠƐĂǀLJŬŽŶĂũƷĚŸĂϭϲ͘ŵĂƌĐĂϮϬϭϵ 
a ƉƌşƉĂĚŶĠĚƌƵŚĠŬŽůŽƚljĐŚƚŽǀŽůŝĞďĚŸĂϯϬ͘ŵĂƌĐĂϮϬϭϵ͗ 
 
volby@presov.sk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)