Oznámenie o čase a mieste konania volieb prezidenta Slovenskej republiky pre voličov s trvalým pobytom "Prešov".

11.02.2019 / Voľby

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)