Oznámenie o začatí územného konania: " Cemjata - Bzenov - kabelizácia V203 ".

11.02.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)