Rozhodnutie: "Úprava plôch vnútrobloku na ul. Janouškova 12 - 16, 24· - 26 Prešov".

18.02.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)