Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia o umiestnení stavby: " Parkovacie plochy pri VSA v areáli Prešovskej univerzity v Prešove".

05.03.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)