Povolenie zmeny v užívaní časti dočasnej stavby: "Potraviny a rozličný tovar na l. NP v nebytových priestoroch bytového domu s.č. 4851 na Ul. Antona Prídavka č. 26 v meste Prešov".

07.03.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)