Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia na líniovú inžinierskú stavbu: "Ľubotice, cyklistický a peší chodník"- verejnoprospešná stavba.

18.04.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)