Stavebné povolenie: "Záhradkárska osada- Prešov, Vydumanec". SO 01 Elektrická NN prípojka.

12.03.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)