Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ľubomír Huľa, Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 73, 080 01 Prešov, Ing. Anton Hrin Naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov, Jaroslav Imrich, Naposledy sídlo/pobyt: 080 01 Prešov.

26.03.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)