Rozhodnutie o využití územia: "Tomark- spevnené plochy, Strojnícka 11".

09.04.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)