Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia na líniovú inžinierskú stavbu:: "Solivar- Solivarská ulica -úprava NN siete".

25.04.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)