Návrh Všeobecne záväzného nariadenie mesta Prešov č. .../2019 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov.

29.05.2019 / VZN mesta Prešov

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)