Rozhodnutie o umiestnení stavby: "Vodovodná, kanalizačná a plynovodná prípojka pre IBV13 RD, Šalgovík - Prešov".

10.06.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)