Rozhodnutie o predĺžení platnosti Stavebného povolenia číslo: SÚ/4109/2017- Fa zo dňa 22.05.2017 vydaného Mestom Prešov na zmenu dokončenej stavby pod označením: "Obnova bytového domu na Ul. Volgogradská 54 - 64".

09.07.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)