Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Rozhodnutie o prerušení stavebného konania: "EPERIA II. etapa, ul. Armádneho generála Ludvíka Svobodu, Prešov " na pozemkoch parcelné čísla KN C 14823/53, 14823/209, 14823/216, 14823/220, 14823/221, 14823/229, 14823/253, 14823/259, 14823/264, 14823/266, 14823/267, 14823/268, 14823/269, 14823/273, 14823/274, 14823/275, v katastrálne územie Prešov vydané pod č. SÚ/12104/142738/2019 Hč zo dňa 23.08.2019.

26.08.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)