Oznámenie o dobrovoľnej dražbe: Dátum konania dražby: 24.10.2019, Čas otvorenia dražby: 09:00 hod., Miesto kommia dražby: Penzión TAVEL, Slovenská 19, 080 01 Prešov.

24.09.2019 / Dražby

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)