Dražobná vyhláška: dňa 07. novembra 2019 o 10.00 hod. v priestoroch Exekútorského úradu JUDr. Svätoslava Mruškoviča na ul. Kúpeľná 6 v Prešove.

Dražobná vyhláška

09.10.2019 / Dražby

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        0000003570814
 
  
 
, 080 01 ,  
051/7720808, mobil: 0903 619963, e-mail: svatoslav.mruskovic@ske.sk 
             a Slovensko, a.s., IBAN: SK57 5600 0000 0088 3229 4001, SWIFT: KOMASK2X 
 
       EX 1545/2013 
 
 
   - 
 
 
07. novembra 2019 o 10.00 hod. 
 
 
P 
K 

 

 

 

 v podiele 2/64  7) Juraj Hrabik, rod. Hrabik, Matice slovenskej 
4770/10, 05.12.1956209
08.08ej, znalca v 
 
 

 

 

 v podiele 2/64  7) Juraj Hrabik, rod. Hrabik, Matice slovenskej 
4770/10, 05.12.1956209
08.08 
 
 
   i 04 Z. z. o 
hodnoty majetku v 20908.08.2019 znalca Ing. 
e a je 
 
 
 
 

 EX 1545/2013                     
     
2 
 
418 v 2/64 
STAVBY 
- - 03 3   e 121,23 EUR 
- Stodola,     83,34 EUR 
-      01,80 EUR 
 
 
-  3 o ere 323 m2   389,07 EUR 
- 2 o 436 m2    525,57 EUR 
 
452 v 2/64 
 
- zas 5 o 59 m2    70,95 EUR 
- 4 o 490 m2    590,35 EUR 
 
 podiel 2/64                    1 782,31 EUR 
 podiel 2/64                  1 780,00 EUR 
 
                         890,00 EUR 
 
 
   i
- 
5600 0000 0088 3229 4001, KOMASK2X, Prima banka Slo15452013, 
 
   Z 
nie. 
   
 
   
 
        

 
   

 
   

 
   Osoby, k
 
   Obhliadka 06. novembra 2019 o 10.00 hod. na mieste samom, tzn. r
v obci 103. 
    
 
    
a 30.09 
 
 
 
   Prot 
 
30.09.2019  
 
 
 
 
         
               
 
 EX 1545/2013                     
     
3 
 
 
   
posudkom vkladom, resp. - 
5600 0000 015452013
r 
 
 
- 
- 
  
- v prpade fyzickej osoby -  
- 
 
u 
- 
- sp. zn. 182806/OSP I./2012 
- 
- 
- 
- 
- Obec 
- 
- p 
- 
- 
- 
-  
- 
- a 
-  
 
 
 
 
 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)