Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Ponuka prenájmu nebytových priestorov: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov, vyhlasuje obchodnú verejnú sút'až na prenájom vol'ných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov: viď príloha "Zoznarn vol'ných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov k 20.09.2019".

11.10.2019 / Obchodná verejná súťaž

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)