Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia na líniovú inžinierskú stavbu: INS_ FTTH_PO_ PO_ MASA _ 00_ Salgovík _nova IBV.

14.10.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)