Rozhodnutie o umiestnení líniovej inžinierskej stavby: "INS_FTTH_PO_IBV _Král'ová Hora I".

06.11.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)