Oznámenie o začatí územného konania o využití územia pre stavbu: "Prešov - Nižná Šebastová, Pánska záhrada".

13.12.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)