Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia na líniovú inžinierskú stavbu: "VTS-ul.Jilemnického, ul.Košická /Rušňové depo/".

04.02.2020 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)