Rozhodnutie: napadnuté rozhodnutie mesta Prešov č. SÚ/6375/2019-Sf/87 zo dňa 02.09.2019 zrušuje a vec vracia správnemu orgánu, ktorý ho vydal na nové prejednanie a rozhodnutie.

20.03.2020 / Oznámenia Okresného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)