Rozhodnutie o umiestnení stavby: Lesík delostrelcov, SO 01 - verejná zeleň, SO 02 - komunikácie a spevnené plochy , SO 03 - drobná architektúra, SO 04 -preložka vzdušného vedenia NN, SO 05- verejné osvetlenie, SO 06- kamerový systém, SO 07 - elektrické prípojky, SO 08 - studňa a vodovodná prípojka.

17.06.2020 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)