OZNAM - vyhlásenie ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku po nariadení likvidácie dedičstva.

19.06.2020 / Oznámenia samosprávy

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)