Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Dražobná vyhláška: 11. Júl 2018 o 10.00 hod. Predmet dražby: - PARCELA registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 6186/1 o výmere 2298 m2, zastavané plochy a nádvoria, - PARCELA registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 6186/33 o výmere 1034 m2, zastavané plochy a nádvoria.

01.06.2018 / Dražby

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)