Obchodná verejná súťaž: o najvýhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o prevode vlastníctva bytu.

24.07.2020 / Obchodná verejná súťaž

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)