Oznámenie o spojení územného a stavebného konania: Novostavba rodinného domu v Prešove, časť Dúbrava. Predmetný rodinný dom má byť umiestnený a miestnenú na pozemkoch parc. č. KN-C 2062/5, katastrálne územie Prešov.

19.08.2020 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)