Rozhodnutie - zmena v užívaní stavby: zriadenie chráneného pracoviska v bytovom dome Martina Benku vchod č. 3, Prešov, byt č. 61, ll. poschodie.

04.09.2020 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)