Stavebné povolenie na líniovú inžinierskú stavbu: Prešov - Bottova ul. - Kabelizácia NN siete.

11.09.2020 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)