Oznámenie rozhodnutia: povoľuje: Prešov - Zubná klinika MDDr. Mráza na Ul. Prostejovská č. 113/A v meste Prešov. parc. č. KN-C 16226/4, 16226/19 Prešov.

25.09.2020 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)